PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Podział dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału...

PROJEKTOWANIE: Podział dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału zbiorczego Placu Defilad w ramach „Zagospodarowania nowego centrum Warszawy" / 2018

PROJEKTOWANIE: Podział dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału zbiorczego Placu Defilad w ramach „Zagospodarowania nowego centrum Warszawy

09.03.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Stołecznym Warszawa na wykonanie podziału dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału zbiorczego Placu Defilad w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie nowego centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.

Celem zadania inwestycyjnego jest stworzenie przestrzeni bardziej przyjaznej mieszkańcom oraz podniesienie atrakcyjności użytkowej i usługowej tej części Warszawy. Plac zostanie wyrównany względem poziomu ulicy Marszałkowskiej. Zniknie z jego powierzchni trybuna honorowa, a plac z zespołem fontann na środku stanie się miejscem organizacji dużych imprez masowych. Pod placem przewidziany jest parking podziemny.

Całość będzie się wpisywała w większy projekt pod nazwą „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy”.