ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021

22.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże” realizowanego w ramach Projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydliniki – Podłęże wraz z łącznicami”.

Zakres Zadania obejmuje prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże, na odcinku Kraków Batowice – Podłęże od km 11,184 do km 32,222. Inwestycja będzie prowadzona w systemie „Projektuj i buduj”.

Dzięki Inwestycji przywrócone zostaną podstawowe parametry techniczne wraz z uzyskaniem prędkości konstrukcyjnych na przebudowywanych odcinkach linii kolejowych, a także nastąpi poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zapewnienie przejazdu tranzytowego ruchu kolejowego przez węzeł krakowski (także dla materiałów niebezpiecznych). Po wykonaniu prac pociągi pasażerskie osiągną maksymalną prędkość przejazdową 100 km/h, a pociągi towarowe – 80 km/h. Dopuszczalny nacisk na oś wzrośnie do 221 kN.