ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Most na rz. Bug w Małkini

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku...

PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020

PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020

19.03.2019 podpisaliśmy kontrakt z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.

Nasi projektanci z Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE zaprojektują m.in.:

  • budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (szerokość ok. 3 m)
  • rozbudowę / przebudowę / budowę drogowych obiektów inżynierskich
  • rozbudowę istniejącego / budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody
  • przebudowę / budowę miejsc dostępu do drogi publicznej
PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020
  • przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń innych branż (elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych), kolidujących z projektowaną ścieżką
  • uzupełnienie istniejącego / budowę nowego oświetlenia
  • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego
  • budowę miejsca obsługi rowerzystów w okolicach Rezerwatu Żubrów.

Projektowana przez SAFEGE ścieżka rowerowa zdecydowanie zwiększy walory turystyczne tego wyjątkowego rejonu i zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych.