ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

O nas » Historia

Historia

Siedziba centrali SUEZ Constulning | SAFEGE w Nanterre pod Paryżem

SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) jest częścią międzynarodowego koncernu SUEZ. Zachęcamy do zapoznania się z se stroną WWW powstałej w 1858 r. firmy SUEZ: KLIKNIJ TU.

SUEZ Consulting posiada oddziały i biura na całym świecie i zatrudnia łącznie ponad 1100 pracowników. Jest też jednym z liderów na światowej scenie konsultingowej już od roku 1920.

Projektujemy, zarządzamy, wdrażamy i nadzorujemy inwestycje we wszystkich sektorach.

Siedziba centrali firmy w Nanterre pod Paryżem

SUEZ Consulting zapewnia usługi pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, zarządzania inwestycją, nadzoru inwestorskiego i inne usługi niezbędne dla prawidłowego i pełnego wdrożenia projektu. Firma działa w ponad stu krajach na całym świecie. Z obrotem ponad 103 000 000 € rocznie i +1500 pracownikami etatowymi zapewnia istotną stabilność finansową, umiejętności techniczne, doświadczenie interdyscyplinarne oraz know-how niezbędny do zarządzania projektami każdego typu.

SUEZ Consulting to pierwsza zagraniczna firma konsultingowa, która zdecydowała się wejść na polski rynek w roku 1991. Wówczas otwarto Przedstawicielstwo SAFEGE w Warszawie, następnie w 2004 roku przekształcono je w Oddział w Polsce, a wkrótce powstało wiele nowych Biur Regionalnych rozsianych w całym kraju (obecnie jest ich 37). Od czasu zaistnienia na rynku polskim uczestniczymy aktywnie w gospodarczym rozwoju naszego kraju. 

Druga siedziba centrali w Polsce - ul. Solec 22 w Warszawie (w latach 2003 - 2015)

Początkowo firma SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) zatrudniała 5 osób, a biuro mieściło się w warszawskiej kamienicy przy ulicy Żelaznej. Następnie – po przekształceniu w oddział przedsiębiorcy zagranicznego w 2004 r. - było to ponad 250 osób.

Przez ponad 10 lat spółka miała swoją centralę przy ul. Solec w Warszawie. Obecnie liczba zatrudnionych to ok. 1000 wykwalifikowanych pracowników i współpracowników, którzy pracują w centrali przy Al. Jerozolimskich w Warszawie oraz 37 biurach terenowych rozsianych po całej Polsce.

Już w pierwszych latach swojego istnienia SUEZ Consulting realizowała wiele istotnych dla Polski przedsięwzięć, począwszy od wykonania masterplanu dla wodociągów i kanalizacji miasta Warszawy, czy też opracowania i wydania poszukiwanej dzisiaj serii siedmiu podręczników pt. ”Metody zapobiegania skutkom powodzi” skierowanych do samorządów.

W roku 2003 spółka SUEZ Consulting obecna już była w wielu miastach całej Polski, a liczba pracowników wzrosła niemal dziesięciokrotnie. Zaczął się okres pełnienia profesjonalnego nadzoru inwestycji, czyli pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Liczba wygrywanych kontraktów rosła z miesiąca na miesiąc. Obecnie możemy pochwalić się wieloma wybitnymi osiągnięciami, których potwierdzeniem są liczne referencje, podziękowania oraz nagrody i tytuły.

Jubileusz 15-lecia istnienia SAFEGE w Polsce (rok 2006, Teatr Buffo w Warszawie)

Wielka szansa dla rozwoju SUEZ Consulting w naszym kraju nadeszła w 2004 roku, kiedy to wejście do Unii Europejskiej dało Polsce możliwość rozwoju społeczno - gospodarczego i pozwoliło czerpać wymierne korzyści z istnienia jednolitego europejskiego rynku. Duży nacisk położono właśnie na konieczność budowy infrastruktury, m.in. w sektorze ochrony środowiska i sektorze transportu - kolejowego, drogowego, transportu miejskiego i odpadów.

Od tego czasu nasza firma pozostaje liderem wśród firm konsultingowych w Polsce.

Na początku nowego millenium SUEZ Consulting znała już doskonale środowisko lokalnych rynków oraz zidentyfikowała problemy pojawiające się w sektorach wody, ścieków i odpadów.

W roku 2011 świętowaliśmy jubileusz XX rocznicy działalności w Polsce, natomiast pod koniec 2016 roku w warszawskim Pałacu Zamoyskich odbyła się uroczysta Gala z okazji Jubileuszu XXV lecia istnienia firmy, nad którą patronat objął Ambasador Francji (więcej informacji).

Obecna siedziba centrali SUEZ Consulting - Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

Zaczynając od studiów w sektorze wodnym, przez 28 lat spółka SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) stała się firmą specjalizującą się także w modernizacji linii kolejowych, publicznym i miejskim transporcie, infrastrukturze, budownictwie, budowie dróg, odpadach i energii. Nasz szeroki zakres usług to także własne Biuro Projektowe.

1991 Powstanie Przedstawicielstwa SAFEGE w Polsce. Zatrudnienie – 5 pracowników.
1992 Pierwszy kontrakt SAFEGE w Polsce: ocena zasadności budowy zbiornika Świnna Poręba.
1993

Pierwszy duży kontrakt SAFEGE: Masterplan gospodarki wodno-ściekowej dla Warszawy (do 1998), a jego wartość wyniosła 2 500 000 $.

1999

Kolejne kontrakty Przedstawicielstwa SAFEGE w Polsce: Studium korozyjności sieci wodociągowej w Bielsku – Białej (do 2000).

2000

Wrocław - Opracowanie metod ograniczania skutków powodzi i wydanie podręczników; kontrakt ten miał wartość 245 000$ (do 2001).

2003

Kontrakt „Doradztwo techniczne przy przygotowaniu fazy II projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” o wartości 135 000 (do 2004) oraz Strategia Rozwoju Systemu Rozsyłu Wody z Wodociągów Układu Centralnego i Pasma Pruszkowskiego przy użyciu nowatorskiego programu do modelowania przepływów w sieci wodociągowej – PICCOLO (za ten program SAFEGE otrzymało Nagrodę Ministra Środowiska na targach POLEKO w roku 2005).

2004

Przekształcenie z przedstawicielstwa w Oddział w Polsce. Wiele nowych kontraktów – porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Szczecinie, Gliwicach, Bolesławcu, Gdyni, Rybniku, Jeleniej Górze, Białymstoku, ale i renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice.

2005

Zatrudnienie osiąga ponad 40 pracowników. Początek realizacji nowatorskiego projektu w ramach projektu „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” – budowy unikatowego kolektora głębokowodnego. SAFEGE Oddział w Polsce rozpoczyna swoją ekspansję w sektorze transportowym - realizacja projektu nadzoru modernizacji linii kolejowej E-20 na trasie Siedlce – Terespol (121 km). 

2006

Firma wciąż się rozrasta; kolejne miasta, których gospodarki wodno – ściekowe zostały uporządkowane i dostosowane do nowoczesnych standardów, to m.in. Tarnobrzeg, Mysłowice, Świebodzin, Piaseczno.

2007

Kolejne istotne projekty obejmujące sektory wody, ścieków, infrastruktury i transportu w całej Polsce; modernizacja linii kolejowej nr 8 odcinka Warszawa Zachodnia – Okęcie.

2008

Ruszają projekty w Sopocie, Warszawie, Rybniku, Mysłakowicach, Poznaniu i Krakowie.

2010

SAFEGE w Polsce liczy już ponad 200 pracowników, 22 biura terenowe w całej Polsce, a roczny obrót firmy to niemal 22 mln PLN. SAFEGE kupuje inżynierską firmę CONSEKO BBM z Krakowa.

2011

Firma obchodzi Jubileusz XX lecia istnienia w Polsce z 65 kontraktami w portfelu.

2012

Obrót wynosi 26 mln PLN. Rozpoczęcie największego projektu w Polsce - Nadzór i zarządzanie nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego i Dworca Łódź Fabryczna.

2013

Rozpoczęcie wieloletniego projektu pod nazwą Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Projektu pn. „Przygotowanie i kompleksowa realizacja wybranych Zadań Inwestycyjnych wskazanych w planie inwestycyjnym Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. na lata 2007-2015”.

2015

Nadzorujemy już 150 projektów. Zatrudnienie wynosi ~400 Pracowników, a ilość biur niemal 30.

Centrala SAFEGE zmienia siedzibę na nowoczesny biurowiec Eurocentrum przy Al. Jerozolimskich w Warszawie.

Rozpoczynamy „Resource revolution” – rewolucję w wykorzystaniu zasobów; zaczynamy także proces zmiany nazwy na SUEZ Consulting.

2016

Obchodzimy Jubileusz 25-lecia istnienia w Polsce, zwiększamy liczbę biur regionalnych i kontraktów w portfolio.

Kontynuujemy "Resource revolution" i dywersyfikujemy usługi z ponad 150 projektami w realizacji i 350 pracownikami.

2017

Rozpoczynamy wiele nowych kontraktów, m. in. realizację ogromnego projektu dotyczącego transportu kolejowego z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. - na pełnienie usługi sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie (odc. Otwock - Lublin).

2018

Nadal "rośniemy w siłę" - jest nas już ponad 800 pracowników i współpracowników. Prowadzimy ponad 200 projektów i mamy niemal 40 biur w całym kraju. Niektóre z naszych trwających projektów to m.in. nadzór nad poprawą stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSIPRM) na dworcu Rzeszów Główny, czy kolejne projekty "kubaturowe", jak np. pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej w Poznaniu oraz dla utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

2019

Realizujemy coraz więcej kontraktów dla klientów przemysłowych publicznych (jak KGHM - nadzór budowy kwatery południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”) i prywatnych (wiele inwestycji z zakresu kubatury i produkcji); dajemy „nowe życie” 26 dworcom kolejowym w Polsce, a ponadto zgodnie z filozofią firmy zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii - nadzorujemy m.in. zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów MPWiK w Warszawie.

Prowadzimy ok. 230 projektów i mamy 40 biur w Polsce.

2020

Nie zwalniamy tempa, w planach mamy kolejne projekty mające na celu polepszenie polskiej infrastruktury (a co za tym idzie - jakości życia milionów Polaków), a także nadzorujemy zakłady dla klientów przemysłowych oraz budynki biurowe i handlowe. Mamy 37 biur w całej Polsce i ok. 1000 pracowników i współpracowników.

 

Zobacz zdjęcia
20 - lecie SAFEGE w Polsce (2011) Zespół SAFEGE w Polsce w 1995 roku Uroczysta Gala 25-lecia SAFEGE w Polsce (Pałac Zamoyskich w Warszawie, 2016) Uroczysta Gala 25-lecia SAFEGE w Polsce (Pałac Zamoyskich w Warszawie, 2016)