ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Transport

Transport

SUEZ Consulting już od ponad 15 lat działa aktywnie w sektorze transportu. Tę swoistą ekspansję rozpoczęliśmy w 2005 roku od projektu modernizacji linii kolejowej E20 („Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap I”). W tym sektorze mamy obecnie najwięcej projektów w realizacji, jak również mają one największą wartość w naszym portfelu zamówień.

Polska Strategia Rozwoju Transportu zakłada zwiększenie dostępności transportowej Polski, lepsze bezpieczeństwo uczestników ruchu, większą efektywność sektora transportowego, powstanie nowoczesnej sieci infrastruktury transportowej, poprawę zarządzania systemem transportowym oraz ograniczenie wpływu transportu na środowisko. SUEZ Consulting aktywnie przyczynia się do osiągania tych celów.

Zajmujemy się:

 • modernizacją kolei
 • infrastrukturą dodatkową
 • autostradami
 • drogami
 • mostami
 • przejściami dla zwierząt
 • lotniskami
 • transportem miejskim
 • tramwajami
 • systemami sterowania ruchem
 • węzłami multimodalnymi, etc.

Nadzorowaliśmy budowę ponad 2 070 km kolei i 435 km dróg oraz 30 km linii tramwajowych.

Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31 / 2021
 2. PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka, tzw. mała obwodnica Makowa Maz. / 2021 - 2023
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12 / 2021 - 2028
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 / 2021 - 2028
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice / 2021 - 2024
 6. PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76 / 2021 - 2025
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa DP nr 1339f na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel / 2020 - 2023
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Podmiejskiej Kolei aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - Rzeszów / 2020 - 2024
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WKD Podkowa Leśna - Grodzisk Maz.) / 2020 - 2028
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa (mijanka w Barwałdzie Średnim) / 2020 - 2021
 11. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy – Borzytuchom / 2020 - 2021
 12. PROJEKTOWANIE: Budowa łuku torowego na Pl. Wiosny Ludów wraz z korektą układu drogowego oraz przebudowa peronu tramwajowego Sielska w ciągu ul. Głogowskiej w Poznaniu / 2020
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w Kraśniku / 2020 - 2028
 14. PROJEKTOWANIE: GTR (Górny Taras Rataj) – odc. I (od ul. Kórnickiej do Os. Lecha wraz z tzw. Ringiem Łacina) / 2020 - 2021
 15. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek / 2020 - 2026
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b / 2020 - 2021
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim / 2020 - 2021
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa bazy obsługi technicznej samolotów na terenie portu lotniczego Rzeszów Jasionka w Rzeszowie / 2020 - 2022
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice / 2020 - 2026
 20. PROJEKTOWANIE: Wykonanie koncepcji technologii i organizacji centrum obsługi technicznej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią / 2020
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim / 2019 - 2027
 22. PROJEKTOWANIE: Odtworzenie drogi technologicznej z torem nr 312 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów / 2019
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu / 2019 - 2020
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice / 2019 - 2028
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Malczyce / 2019 - 2021
 26. INŻYNIER KONTRAKTU:Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz ul. Mickiewicza w Lubomi / 2019 - 2020
 27. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka w Poznaniu / 2019 - 2020
 28. PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020.
 29. PROJEKTOWANIE: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów / 2019 - 2023
 30. PROJEKTOWANIE: Zmiana układu komunikacyjnego na Rondzie Rataje w Poznaniu / 2019 - 2020
 31. POMOC TECHNICZNA: Weryfikacja konstrukcyjno-budowlana płyty górnej Dworca Autobusowego w Krakowie / 2019
 32. PROJEKTOWANIE: Budowa ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie / 2019 - 2020
 33. PROJEKTOWANIE: Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin w Poznaniu / 2019
 34. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej w Poznaniu / 2019
 35. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Węgliniec / 2019 - 2020
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Szklarska Poręba Górna / 2019 - 2020
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Bolesławiec / 2019 - 2020
 38. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje – granica woj. Wielkopolskiego / 2018
 39. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski” (z węzłęm) / 2018
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków / 2018 - 2020
 41. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie / 2015 - 2016
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Alejki A (etap „G” Rowelove Rataje) wraz z oświetleniem w parku Rataje w Poznaniu / 2014
 43. POMOC TECHNICZNA: Korekta do studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2015 - 2016
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” / 2013 - 2015
 45. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór w branży drogowej, budowlanej i elektroenergetycznej budowy farmy wiatrowej „Glińsk 6 MW” w m. Glińsk gm. Świebodzin / 2012
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych / 2012 - 2020
 47. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w torze nr 2 na szlaku Tunel – Charsznica / 2016
 48. POMOC TECHNICZNA: Prace administracyjno-biurowych i pomocnicze związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych dla projektów budowy dróg dla GDDKiA Lublin / 2016 - 2019
 49. POMOC TECHNICZNA: Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice / 2016
 50. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz / 2016 - 2017
 51. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom / 2016 - 2027
 52. PRZYGOTOWANIE PODRĘCZNIKA: „Katalog Dobrych Praktyk Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego W Obszarze Turystyki” DLA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI / 2016
 53. INŻYNIER KONTRAKTU: Parking PARK&RIDE w Poznaniu / 2016 - 2017
 54. PROJEKTOWANIE: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa): budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R” / 2016 - 2017
 55. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze / 2017 - 2022
 56. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew z robotami na odc. Warszawa Rembertów oraz prace na linii E75 na odcinku Czyżew -Białystok / 2017 - 2023
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu Cybina Północnego i Południowego / 2017
 58. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020
 59. PROJEKTOWANIE: Budowa linii 15kV napowietrzno-kablowejN 15kv oraz modernizacja LPN w woj. świętokrzystkim / 2017 - 2020
 60. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże / 2017 - 2022
 61. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie; odc. Otwock - Lublin / 2017 - 2025
 62. PROJEKTOWANIE: Przebudowa wyjścia linii potrzeb nietrakcyjnych Podbory Kalwaria oraz Modernizacja linii średniego napięcia z rozdzielnic siłowych RS 2 Prokocim do stacji transformatorowej ST 10 Płaszów
 63. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 305 na odc. od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego / 2017 - 2018
 64. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 / 2017 - 2021
 65. PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017
 66. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie / 2017 - 2018
 67. PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2017 - 2021
 68. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej w Poznaniu / 2017
 69. INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna / 2014 - 2021
 70. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 / 2017 - 2018
 71. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca / 2017 - 2022
 72. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021
 73. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w systemie <Zaprojektuj i wybuduj> / 2017
 74. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce / 2017 - 2025
 75. PROJEKTOWANIE: Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków / 2017 - 2019
 76. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka / 2017
 77. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek rowerowych w Grodzisku Mazowieckim, Michałowicach, Podkowie Leśnej, Pruszkowie, Milanówku i Żyrardowie / 2017 - 2025
 78. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Poznaniu - "Wartostrada" / 2017 - 2018
 79. POMOC TECHNICZNA: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy / 2017 - 2020
 80. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozudowa ul. Cześnikowskiej oraz wymiana i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Poznaniu / 2017 - 2018
 81. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021
 82. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu / 2017 - 2018
 83. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa torowiska na ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim / 2017 - 2022
 84. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze / 2017 - 2020
 85. PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Szosy Chełmińskiej w Toruniu / 2017 - 2018
 86. INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec / 2017 - 2021
 87. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 (Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka) / 2018 - 2022
 88. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej / 2017 - 2018
 89. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu / 2018
 90. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont Autostrady A2 na odc. od km 272+00 do km 282+300 dług. 2 x 10,3 km (2 jezdnie) / 2018
 91. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu / 2018 - 2025
 92. INŻYNIER KONTRAKTU: RoweLove Rataje - trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu / 2018
 93. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów / 2018 - 2019
 94. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny / 2018 - 2024
 95. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II / 2018 - 2019
 96. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego w Poznaniu / 2018 - 2023
 97. PROJEKTOWANIE: Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu / 2018
 98. PROJEKTOWANIE: Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do zasilania statków z lądu / 2018
 99. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów w Kielcach / 2018
 100. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) oraz od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) / 2018
 101. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze – Puławy / 2018 - 2020
 102. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy / 2018
 103. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową w Bydgoszczy – w trybie zaprojektuj i wybuduj / 2018
 104. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grzybowej w Bydgoszczy / 2018
 105. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika” / 2018
 106. ODBIORY: Rozbudowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu / 2018
 107. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 / 2018
 108. INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec / 2018 - 2021
 109. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Pobiedziskach / 2018 - 2025
 110. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Trzemesznie / 2018 - 2026
 111. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Złotnikach Kujawskich / 2018 - 2026
 112. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Kobylnicy / 2018 - 2025
 113. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Kołodziejewie / 2018 - 2025
 114. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie / 2018 - 2026
 115. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą / 2018
 116. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna / 2017 - 2022
 117. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla Zieliniec dla Volkswagen Polska Sp. z o.o. / 2016 - 2017