ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

O nas

O nas

SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Od 30 lat w Polsce zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem i nadzorem inwestycyjnym w wielu sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej.

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od konsultingu strategicznego, przez opracowanie dokumentacji projektowej i pomoc techniczną, nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie.

Wspieramy także samorządy lokalne i przedsiębiorstwa przemysłowe w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej, jak również w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

Zakres działalności naszej firmy to m.in. następujące usługi:

 • nadzór inwestorski 
 • inspektor nadzoru
 • zarządzanie projektem / project management
 • przygotowanie i organizacja zamówień na wybór generalnego wykonawcy
 • inwestor zastępczy
 • projektowanie
 • Bankowy Inspektor Nadzoru
 • rozliczanie inwestycji
 • monitoring środowiskowy
 • studia wykonalności
 • wnioski o dofinansowanie
 • kosztorysowanie
 • inwentaryzacja
 • konsultacje społeczne
 • wybór lokalizacji inwestycji
 • pomoc techniczna
 • przeniesienie na środki trwałe 
 • promocja projektu