ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

O nas

O nas

SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Od 30 lat w Polsce zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem i nadzorem inwestycyjnym w wielu sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej.

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od konsultingu strategicznego, przez opracowanie dokumentacji projektowej i pomoc techniczną, nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie.

Wspieramy także samorządy lokalne i przedsiębiorstwa przemysłowe w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej, jak również w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

Współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz klientami przemysłowymi i komercyjnymi. Jesteśmy obecni w całej Polsce; mamy 32 biura terenowe (w tym 3 główne Oddziały – w Warszawie, Poznaniu i Krakowie), prowadzimy aktualnie ponad 200 inwestycji. Mamy także własne Biuro Projektów, w którym na stałe zatrudniamy projektantów, architektów, specjalistów ds. przetargów, ds. studiów wykonalności, ds. ochrony środowiska, weryfikatorów dokumentacji projektowej i kosztorysantów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, a także analizie oraz weryfikacji dokumentacji projektowej, rozliczeniowej i kosztorysowej.
Zapewniamy umiejętności techniczne, interdyscyplinarne doświadczenie i know-how niezbędne dla zarządzania projektami każdego typu i dla każdego Klienta. Odpowiadamy na potrzebę każdego sektora rynku. Działamy dla instytucji z sektora publicznego, firm komercyjnych oraz przemysłu.

 

Zakres działalności naszej firmy to m.in. następujące usługi:

  • Przygotowanie inwestycji:

o    projektowanie lub weryfikacja już istniejącej dokumentacji projektowej
o    pomoc w wyborze projektanta i / lub wykonawcy robót
o    pomoc techniczna
o    due dilligence środowiskowe, techniczne i ekonomiczna
o    kosztorysowanie
o    konsultacje społeczne
o    studia wykonalności, programy funkcjonalno–użytkowe, oceny oddziaływania na środowisko
o    wnioski o dofinansowanie
o    BIM

  • Realizacja inwestycji:

o    innowacyjne rozwiązania konsultingowe i usługi doradcze
o    nadzór inwestorski
o    zarządzanie projektem
o    inwestor zastępczy
o    bieżące rozliczanie inwestycji
o    monitoring środowiskowy

  • Obsługa porealizacyjna:

o    dokumentacja powykonawcza
o    rozliczenie inwestycji
o    odbiory robót.