ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Marzec 2020

SAFEGE ponownie dla modernizacji sieci gazowych

24.03.2020 podpisaliśmy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku umowę na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieciach gazowych na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Zadanie 2”. Kontrakt potrwa ok. 3 lata (więcej informacji).