ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

O nas » Nasze misja, cel, wizja i wartości

Nasze misja, cel, wizja i wartości

Nasze misja, cel, wizja i wartości SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce to specjaliści w każdej dziedzinie inżynierii.

 

Nasza MISJA to pomoc klientom w realizacji inwestycji poprzez techniczną doskonałość usług dostosowanych do ich potrzeb oraz sprawną organizację i indywidualne podejście do każdego projektu.

Nasz CEL to rozwój infrastruktury i budownictwa w Polsce z poszanowaniem zasobów naturalnych i zgodnością z celami zrównoważonego rozwoju.

Nasza WIZJA to ochrona i odnowa planety oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców i konkurencyjności firm dzięki nowoczesnym rozwiązaniom inżynierskim.

Nasze WARTOŚCI to odpowiedzialność za środowisko, klient na pierwszym miejscu, szacunek i praca zespołowa.