ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

O nas » Nasze misja, cel, wizja i wartości

Nasze misja, cel, wizja i wartości

Nasze misja, cel, wizja i wartości SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce to specjaliści w każdej dziedzinie inżynierii.

Nasza MISJA to pomoc Klientom w przygotowaniu i realizacji inwestycji poprzez techniczną doskonałość usług „uszytych” na miarę ich potrzeb, świadczonych na najwyższym światowym poziomie oraz sprawną organizację działań i indywidualne podejście do każdego projektu.

Nasz CEL to jest rozwój infrastruktury i budownictwa w Polsce, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych i zgodności z celami zrównoważonego rozwoju.

Nasza WIZJA to ochrona i odnowa naszej planety oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez nowoczesne rozwiązania inżynierskie.

Nasze WARTOŚCI to odpowiedzialność za środowisko, Klient na pierwszym miejscu, szacunek oraz działanie zespołowe.