ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Obwodnica Radomia

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Usługi

Usługi

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne dla prawidłowego i pełnego wdrożenia projektu.

Zakres działalności firmy obejmuje następujące usługi:

 • nadzór inwestorski
 • zarządzanie projektem / project management
 • przygotowanie i organizacja zamówień publicznych
 • inwestorstwo zastępcze
 • rozliczanie inwestycji
 • monitoring środowiskowy
 • studia wykonalności
 • wnioski o dofinansowanie
 • projektowanie
 • kosztorysowanie
 • konsultacje społeczne
 • pozwolenia i decyzje
 • wybór lokalizacji inwestycji
 • pomoc techniczna
 • inwentaryzacja i przeniesienie na środki trwałe.