ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia Kolejowa nr 7

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Usługi » Przygotowanie inwestycji

Przygotowanie inwestycji

Nasze usługi związane z realizacją inwestycji zaczynamy już od fazy przedrealizacyjnej. Inwestor może powierzyć nam przygotowanie projektu – począwszy od wyboru lokalizacji i zadbania o wszelkie pozwolenia oraz decyzje środowiskowe, po projektowanie, przygotowanie przetargu i przeprowadzenie go do rozstrzygnięcia, wyboru wykonawcy, przekazania placu budowy, dokumentacji projektowej, zaopiniowania harmonogramu prac przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę, opiniowania przygotowanych przez Generalnego Wykonawcę projektów wykonawczych, uzgodnienia z GW planowanych robót - aż po rozpoczęcie procesu realizacyjnego inwestycji.