ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

budownictwo

CZYTAJ WIĘCEJ

przemysł

CZYTAJ WIĘCEJ

projektowanie

CZYTAJ WIĘCEJ

miasta jutra

CZYTAJ WIĘCEJ

środowisko

CZYTAJ WIĘCEJ

rozwiązania łączące
wydajność ekonomiczną i ekologiczną

CZYTAJ WIĘCEJ

specjaliści w każdej
dziedzinie inżynierii

CZYTAJ WIĘCEJ

zapewniamy
zrównoważony rozwój

CZYTAJ WIĘCEJ

dbałość o zasoby naturalne

CZYTAJ WIĘCEJ

rozwiązania łączące
wydajność ekonomiczną i ekologiczną

CZYTAJ WIĘCEJ

przemysł

CZYTAJ WIĘCEJ

transport

CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualności

Najnowsze informacje
z życia naszej firmy

Czytaj Więcej

Przemysł

Nasze usługi dla biznesu

Czytaj Więcej

Usługi

Jesteśmy specjalistami
w każdej dziedzinie inżynierii

Czytaj Więcej

Dołącz do nas

Kariera w międzynarodowej
firmie inżynieryjnej

Czytaj Więcej

Suez w Polsce

Spółki Grupy SUEZ
w Polsce

Czytaj Więcej

Suez na świecie

Jesteśmy obecni
wszędzie na świecie

Czytaj Więcej

SUEZ Consulting - SAFEGE Polska

Zapewniamy usługi opracowania dokumentacji przedprojektowej (studia wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, programy funkcjonalno–użytkowe, wnioski o dofinansowanie), wielobranżowego projektowania, przeprowadzenia przetargów na wybór generalnego wykonawcy robót, nadzoru inwestorskiego, doradztwa oraz pomocy technicznej we wszystkich sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej.

Wspieramy biznes, przemysł i samorządy w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej oraz w procesie adaptacji do zmian klimatycznych. Zapewniamy umiejętności techniczne, interdyscyplinarne doświadczenie i know-how niezbędne dla zarządzania projektami każdego typu i dla każdego Klienta. Odpowiadamy na potrzebę każdego sektora rynku.

Jesteśmy obecni w całej Polsce; mamy ponad 30 biur terenowych, prowadzimy aktualnie ponad 200 inwestycji. Mamy własne Biuro Projektów i Konsultingu, w którym na stałe zatrudniamy projektantów, architektów, specjalistów ds. przetargów, ds. studiów wykonalności, ds. ochrony środowiska, weryfikatorów dokumentacji projektowej i kosztorysantów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, a także analizie oraz weryfikacji dokumentacji projektowej, rozliczeniowej i kosztorysowej.

Dane rejestrowe:

SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja, pod adresem: Parc de l’lle 15-27 rue du Port, 92022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON - nie posiada, kapitał zakładowy 2 625 010 Euro.


Oddział przedsiębiorcy zagranicznego:

SAFEGE, Société par Actions Simplifiée (Spółka Akcyjna Uproszczona) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, X. p., 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000208465, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący podatnikiem podatku VAT, nr NIP 107-00-00-916, nr REGON 015739713.

Posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2020 poz. 935 z późn. zm.).