ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

specjaliści w każdej
dziedzinie inżynierii

CZYTAJ WIĘCEJ

zapewniamy
zrównoważony rozwój

CZYTAJ WIĘCEJ

miasta jutra

CZYTAJ WIĘCEJ

rozwiązania łączące
wydajność ekonomiczną i ekologiczną

CZYTAJ WIĘCEJ

dbałość o zasoby naturalne

CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualności

Najnowsze informacje
z życia naszej firmy

Czytaj Więcej

Suez na świecie

Jesteśmy obecni
wszędzie na świecie

Czytaj Więcej

Klienci Komercyjni i Przemysłowi

Nasze usługi dla biznesu

Czytaj Więcej

Usługi

Jesteśmy specjalistami
w każdej dziedzinie inżynierii

Czytaj Więcej

Dołącz do nas

Kariera w międzynarodowej
firmie inżynieryjnej

Czytaj Więcej

Galeria

Nasze realizacje

Czytaj Więcej

SUEZ Consulting - SAFEGE Polska

Jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie inżynierii. Od 30 lat w Polsce współpracujemy z przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, zakładami przemysłowymi, instytucjami publicznymi oraz klientami komercyjnymi i przemysłowymi.

Nasza działalność związana jest z każdym sektorem: budownictwo, transport, przemysł, woda i infrastruktura ściekowa, ochrona środowiska, odpady, zrównoważony rozwój miast, energia, telekomunikacja i wiele innych. Rozwiązania zawsze indywidualnie dopasowujemy do każdego projektu.

SAFEGE (od 2015 pod marką SUEZ Consulting) zrzesza na całym świecie około 1200 pracowników, specjalistów, ekspertów i działa na 5 kontynentach. W Polsce to 30 lat historii i ponad 200 pracowników i kilkuset współpracowników zaangażowanych w poprawę jakości życia milionów Polaków. Jesteśmy w każdym rejonie Polski - mamy 36 biur regionalnych; prowadzimy obecnie ponad 200 projektów. Każdemu z nich poświęcamy wiele uwagi, wykorzystując nasze bogate doświadczenie by osiągnąć zamierzony cel dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Dane rejestrowe:

SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja, pod adresem: Parc de l’lle 15-27 rue du Port, 92022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON - nie posiada, kapitał zakładowy 2 625 010 Euro.


Oddział przedsiębiorcy zagranicznego:


SAFEGE, Société par Actions Simplifiée (Spółka Akcyjna Uproszczona) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, X. p., 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000208465, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący podatnikiem podatku VAT, nr NIP 107-00-00-916, nr REGON 015739713.

Posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2020 poz. 935 z późn. zm.).