ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Sektory » Budownictwo ogólne

Budownictwo

Budownictwo

SUEZ Consulting działa zarówno w segmencie budownictwa inżynieryjnego (np. infrastruktura kolejowa, drogowa i inne obiekty inżynierii lądowej czy wodnej), jak i budownictwa ogólnego.

Od wielu lat działamy aktywnie w segmencie budownictwa ogólnego. Mamy na koncie ponad 170 projektów obejmujących budowę wszelkiego rodzaju budynków. Ich łączna kubatura to ponad 6 420 000 m3.

Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tyńcu Małym z bazą szkoleniową / 2024
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z częścią biurową i socjalną / 2024
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa centrum serwisowego samochodów ciężarowych / 2024
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku użyteczności publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - etap I / 2024
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku / 2024
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się / 2024
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa budynków dwóch hal produkcyjnych i magazynowych oraz budynku socjalno-biurowego w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w południowej Polsce / 2024
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości na potrzeby siedziby Delegatury IPN-KŚZpNP w Olsztynie / 2024
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja budynku i otoczenia obiektu hotelarsko - rekreacyjnego
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynku "G" Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze / 2023
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą zagospodarowania terenu w Wałbrzychu / 2022 - 2029
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i przebudowa Hotelu Kopernik w Toruniu / 2022 - 2023
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Słupsk / 2022 - 2026
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali produkcyjnej wraz z powierzchnią biurowo-socjalną w Batorowie / 2022 - 2023
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku WSPR SPZOZ w Łomży filia w Kolnie / 2022 - 2023
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i przebudowa Hotelu Rycerski w Szczecinie / 2022 - 2023
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Szymankowo / 2022 - 2023
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka kompleksu budynków w woj. mazowieckim / 2022
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Koszalin / 2022 - 2025
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stadionu miejskiego w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną / 2022 - 2024
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Kołobrzeg / 2022 - 2024
 22. INŻYNIER KONTRAKTU: ROZBUDOWA KONTENEROWEGO TERMINALA PRZEŁADUNKOWEGO WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA TERENIE MIASTA BRZEG DOLNY PRZY UL. SIENKIEWICZA 6 / 2022 - 2023
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie / 2022 - 2023
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z częścią socjalno - biurową, infrastrukturą towarzyszącą, parkingiem i drogami w Nowej Wsi Wrocławskiej / 2022
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z częścią socjalno - biurową, infrastrukturą towarzyszącą, parkingiem i drogami w Nowej Wsi Wrocławskiej / 2022
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze / 2021 - 2022
 27. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalno-administracyjną oraz infrastrukturą towarzyszącą w Wielkopolsce / 2021 - 2022
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Parku Wrocławskim w Lubinie / 2021 - 2022
 29. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Suwałki / 2021 - 2023
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Przywrócenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka do stanu odpowiadającego jego pierwotnemu przeznaczeniu po okresie funkcjonowania szpitala tymczasowego / 2021
 31. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku A2 wraz z łącznikiem oraz wykonaniem zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudową Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie / 2021 - 2030
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hal 7, 8 w centrum logistycznym firmy RABEN Polska Sp. z o.o. w Robakowie / 2014 - 2015
 33. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II / 2009 - 2013
 34. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obiektu produkcyjno-magazynowego z antresolą i częścią biurowo-socjalną w Jelonku k. Poznania / 2016 - 2017
 35. PROJEKTOWANIE: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania / 2016 - 2020
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa centrum logistycznego RABEN w Gniewomierzu k. Legnicy / 2015 - 2016
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynu wraz z budową nowej powierzchni biurowej w Swadzimiu / 2015 - 2016
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM ENEA w Poznaniu / 2015 - 2016
 39. PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria Dzierżoniów – etap I / 2015
 41. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki / 2015 - 2019
 42. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi w Poznaniu przy ul. Rolnej 43 / 2015 - 2016
 43. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu budynków usługowych i mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 21 / 2015 - 2016
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – kontrakt 1 / 2015
 45. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa hali magazynowej, rozbudowa budynku pompowni oraz wykonanie zasilania istniejącego pierścienia przeciwpożarowego - Robakowo k. Poznania / 2014 - 2015
 46. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Dąbrówce pod Poznaniem / 2014 - 2015
 47. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym WYBOROWA w Zielonej Górze / 2014 - 2015
 48. PROJEKTOWANIE: Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę dla Budowy Budynku Spedycji ABB - Łódź / 2014 - 2015
 49. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych CERRAD na terenie SSE Starachowice / 2014 - 2015
 50. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminala kontenerowego CLIP w Jasinie k. Poznania / 2014 - 2015
 51. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego CLIP w miejscowości Jasin k. Poznania - etap II / 2015 - 2016
 52. PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna / 2014
 53. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Logistycznego RABEN w Rzeszowie / 2014
 54. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa fabryki okuć meblowych BLUM - Jasin koło Swarzędza / 2014 - 2015
 55. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna w Poznaniu / 2014 - 2018
 56. PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna / 2014
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” / 2013 - 2015
 58. INŻYNIER KONTRAKTU: Przygotowanie i kompleksowa realizacja wybranych Zadań Inwestycyjnych wskazanych w planie inwestycyjnym Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. na lata 2007 - 2015 / 2013 - 2023
 59. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna / 2012 - 2015
 60. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sklepu Leroy Merlin w centrum handlowym Posnania w Poznaniu / 2016
 61. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku mieszkalnego z garażami - "Cichy zaułek" w Łodzi / 2016
 62. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zakładu przetwórstwa i konserwowania mięsa z drobiu na terenie ŁSSE w Koluszkach / 2016 - 2017
 63. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa hali logistycznej, hali wysyłki oraz budowa i rozbudowa magazynu wysokiego składowania w Swarzędzu / 2016 - 2018
 64. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego wraz z halą garażową na nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Gąsiorowskich 4 wraz infrastrukturą zewnętrzną / 2016 - 2024
 65. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace projektowe i budowlane dla obiektu sportowego (hala widowiskowa i stadion piłkarski) w Radomiu / 2016 - 2018
 66. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Markowskiej w Warszawie / 2016 - 2018
 67. INZYNIER KONTRAKTU: BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Odbudowa i modernizacja niezamieszkałej kamienicy przy ul. Brzeskiej w Warszawie na cele mieszkaniowe i usługowe / 2016
 68. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii Handlowej w Kcyni / 2016
 69. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Ocena projektu Budowy hali magazynowej stanowiącej rozbudowę zakładu produkcyjnego Dalian Talent Poland Sp. z o. o/ 2016 - 2017
 70. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii handlowo - usługowej w Kętach / 2016 - 2017
 71. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Edukacyjno – Multimedialnego w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) / 2016 - 2018
 72. INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Wykonanie projektów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji: modernizacja budynków przy ul. Siedleckiej 25 i Siedleckiej 29 w Warszawie / 2016 - 2018
 73. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim / 2016 - 2019
 74. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą w Ostaszewie k. Łysomic / 2016
 75. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu / 2016 - 2018
 76. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: budynek mieszkalny Rajska 3 w Krakowie / 2017 - 2018
 77. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudową produkującej kryształy i szkło ozdobne poznańskiej firmy IMS Glass Decor / 2017 - 2020
 78. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica / 2017 - 2017
 79. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: budowa dwóch apartamentowców przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku / 2017 - 2018
 80. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku handlowo-usługowego dla Leroy Merlin w Wołominie / 2017
 81. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy FARMINA / 2017 - 2018
 82. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa / 2017 - 2019
 83. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku wielorodzinnego "Inewstycja Wars i Sawa" w Radomiu / 2017
 84. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie zewnętrznego układu drogowego związanego z budową centrum handlowego Leroy Merlin w Olsztynie / 2017
 85. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: "Piwnica Rajców" - przebudowa części podziemnej Dworu Artusa / 2017
 86. INŻYNIER KONTRAKTU: Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - PPP / 2017 - 2024
 87. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Modernizacja, remont, rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego w Wołominie / 2017
 88. INŻYNIER KONTRAKTU: Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu / 2017 - 2020
 89. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Rozbudowa zakładu produkcyjno – logistyczno – magazynowego w Złotkowie / 2017
 90. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów / 2017 - 2018
 91. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018
 92. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Jawor / 2017 - 2023
 93. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa ekskluzywnego hotelu apartamentowego „APART HOTEL Błonia Park" w Krakowie / 2017 - 2018
 94. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa 8-kondygnacyjnego mieszkalnego budynku wielorodzinnego w Krakowie / 2017
 95. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowoczesnego 13-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego w Krakowie / 2017
 96. PROJEKTOWANIE: Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków / 2017 - 2019
 97. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa osiedla Dzielnica Parkowa - Wilkowyje Płd. / 2017 - 2018
 98. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa hotelu Green Mountain Resort w Karpaczu / 2017 - 2018
 99. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie / 2017 - 2018
 100. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zakładu WITPOL w Gorzowie Wlkp. o nową część magazynowo-produkcyjną wraz z częscią biurowo-socjalno-techniczną / 2017 - 2018
 101. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa kompleksu apartamentowego ze SPA i basenem w Ustroniu Morskim - Sianożętach / 2017
 102. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa dwóch hal z zagospodarowaniem terenu w centrum BIK w Sosnowcu / 2017
 103. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Park Bażantów” w Katowicach / 2017 - 2019
 104. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Zgorzelec Ujazd / 2018 - 2024
 105. PROJEKTOWANIE: „Opinia techniczna dla hipermarketu zlokalizowanego przy Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie” / 2017 - 2018
 106. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Dzielnica Parkowa” w Rzeszowie / 2018
 107. PROJEKTOWANIE: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Wiśle przy ul. Bukowej / 2018
 108. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2018
 109. INŻYNIER KONTRAKTU: Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze / 2018 - 2020
 110. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Hali Lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu / 2018 - 2019
 111. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny / 2018 - 2024
 112. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa "Galerii Kupieckiej" w Otwocku / 2018 - 2019
 113. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: pięciogwiazdkowego hotelu Platinum Mountain Resort w Szklarskiej Porębie / 2018 - 2019
 114. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów w Kielcach / 2018
 115. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów wraz z zagospodarowaniem terenu / 2018
 116. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa infrastruktury z funkcją Centrum Demonstracyjnego (fab labs / living labs) w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym / 2018 - 2020
 117. ODBIORY: Rozbudowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu / 2018
 118. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Pobiedziskach / 2018 - 2025
 119. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Trzemesznie / 2018 - 2026
 120. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Złotnikach Kujawskich / 2018 - 2026
 121. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Kobylnicy / 2018 - 2025
 122. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Kołodziejewie / 2018 - 2025
 123. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie / 2018 - 2026
 124. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych na Promenadzie w Międzyzdrojach / 2018 - 2020
 125. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą / 2018 - 2022
 126. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych w ciągu Promenady w Międzyzdrojach / 2018
 127. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku gastronomicznego na terenie oddziału POSiR Golęcin w Poznaniu / 2018
 128. INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu / 2018 - 2026
 129. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu / 2018 - 2020
 130. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy / 2018
 131. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Bolesławiec / 2019 - 2020
 132. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Szklarska Poręba Górna / 2019 - 2020
 133. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Węgliniec / 2019 - 2020
 134. INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria S1 - ul. Łużycka, Gryfino / 2019
 135. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowoczesnego budynku biurowo-usługowego / 2019
 136. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Witnica / 2019 - 2021
 137. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Palędzie / 2019 - 2021
 138. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Świebodzin / 2019 - 2022
 139. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Rzepin / 2019 - 2021
 140. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja placówek oświatowych w Poznaniu / 2019
 141. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim / 2019
 142. INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Innowacji i Skalowania Procesów - budowa centrum badawczo-rozwojowego na terenie zakładu chemicznego / 2019 - 2020
 143. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa laboratorium na terenie zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020
 144. INŻYNIER KONTRAKTU: Posadowienie instalacji Pilot Plant w istniejącym budynku na terenie zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020
 145. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu stali na terenie Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach / 2019 - 2020
 146. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020
 147. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Malczyce / 2019 - 2021
 148. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Centrum Opieki w Poznaniu / 2019
 149. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie / 2019 - 2021
 150. INŻYNIER KONTRAKTU: Komenda Powiatowa Policji w Bogatyni – budowa nowej siedziby przy ul. Stefana Batorego / 2019 - 2020
 151. INŻYNIER KONTRAKTU: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu – budowa nowej siedziby przy ul. Cieszkowskiego / 2019 - 2021
 152. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru - os. Bitwy Warszawskiej w Siedlcach / 2019 - 2020
 153. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa bazy obsługi technicznej samolotów na terenie portu lotniczego Rzeszów Jasionka w Rzeszowie / 2020 - 2022
 154. INŻYNIER KONTRAKTU: Obsługa przebudowy i rozbudowy hali spawalni Volkswagen Poznań / 2018 - 2019
 155. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej jako demonstracyjnego budynku pasywnego w Siechnicach / 2020 - 2021
 156. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wartowni, zadaszenia i przebudowy ul. Smołdzinowskiej w Poznaniu dla VW / 2020
 157. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ekranów akustycznych dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2019 - 2020
 158. INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu / 2020 - 2021
 159. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie / 2020 - 2022
 160. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Rozbudowa osiedla „Park Bażantów” w Katowicach / 2020 - 2021
 161. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Oławie / 2020 - 2021
 162. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja ośrodka turystyczno - sportowego Zagroń w Szczyrku / 2021 - 2022
 163. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Wołkowyskiej oraz rozbudowa skrzyżowania ul. Wołkowyskiej i Arcybiskupa Baraniaka z budową drogi 19kD-D w Poznaniu / 2021 - 2022
 164. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV na terenie zakładu chemicznego / 2021 - 2022
 165. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalno-administracyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Wielkopolsce / 2021 - 2022
 166. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy / 2021 - 2023
 167. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa parkingów oraz kontenera socjalnego w Volkswagen Poznań / 2021
 168. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni przy ul. Mieszka I 21 / 2021 - 2024
 169. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Pile / 2021
 170. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla (168 mieszkań) w Sianowie / 2021 - 2023
 171. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku biurowo-usługowego przy ulicy Oławskiej we Wrocławiu / 2019 - 2022
 172. INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017 - 2021
 173. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Tczew / 2019 - 2021
Rozwiń wszystkie projekty ↓Zwiń projekty ↑