ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Usługi » Konsulting środowiskowy

Konsulting środowiskowy

Konsulting środowiskowy

Konsulting środowiskowy

Realizujemy opracowania na wszystkich etapach przygotowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych, opracowujemy i prowadzimy:

 • Badania środowiskowe i inwentaryzacje przyrodnicze;
 • Prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • Raporty o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko;
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko;
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP);
 • Konsultacje społeczne na różnych etapach przygotowania inwestycji;
 • Procedury zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podmiotom eksploatującym instalacje przemysłowe i obiekty infrastrukturalne oferujemy opracowanie:

 • Wniosków o pozwolenie zintegrowane;
 • Analiz porealizacyjnych;
 • Przeglądów ekologicznych;
 • Programów dostosowawczych;
 • Analiz lokalizacyjnych planowanych przedsięwzięć;
 • Wniosków dot. uzyskania-aktualizacji decyzji sektorowych w zakresie: gospodarki odpadami, emisji pyłów i gazów do powietrza, pozwoleń wodnoprawnych;
 • Analizy zgodności z BAT
 • Raportów dot. korzystania ze środowiska m.in. KOBiZE, BDO, Opłat Środowiskowych.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Garwolina / 2023 - 2027
 2. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Opracowanie operatu wodnoprawnego dla Elektrociepłowni Żerań / 2023 - 2024
 3. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Wykonanie opracowania „Operat na odwodnienie Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów" wraz z długotrwałym obniżeniem zwierciadła wód podziemnych" / 2023 - 2025
 4. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek na terenie NW w Koniecpolu – opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wymaganymi załącznikami / 2023
 5. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim / 2023 - 2024
 6. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia linii kolejowej w Łodzi / 2023
 7. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Analiza zgodności projektowanych rozwiązań technologicznych systemu oczyszczania spalin w ITPOE w Rzeszowie / 2023
 8. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych, średnich, małych oraz przejść dla płazów - droga ekspresowa S5 / 2023 - 2027
 9. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Przegląd programu gospodarowania odpadami wydobywczymi pochodzącymi z przeróbki kopalin towarzyszących dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów / 2023
 10. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Wykonanie analizy eksperckiej dotyczącej zbadania parametrów rzeki Odry / 2023
 11. KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Zaproponowanie działań mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu składowiska na Mazowszu / 2022 - 2024
Rozwiń wszystkie projekty ↓Zwiń projekty ↑