ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Usługi » Konsulting środowiskowy

Konsulting środowiskowy

Konsulting środowiskowy

Konsulting środowiskowy

Realizujemy opracowania na wszystkich etapach przygotowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych, opracowujemy i prowadzimy:

 • Badania środowiskowe i inwentaryzacje przyrodnicze;
 • Prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • Raporty o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko;
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko;
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP);
 • Konsultacje społeczne na różnych etapach przygotowania inwestycji;
 • Procedury zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podmiotom eksploatującym instalacje przemysłowe i obiekty infrastrukturalne oferujemy opracowanie:

 • Wniosków o pozwolenie zintegrowane;
 • Analiz porealizacyjnych;
 • Przeglądów ekologicznych;
 • Programów dostosowawczych;
 • Analiz lokalizacyjnych planowanych przedsięwzięć;
 • Wniosków dot. uzyskania-aktualizacji decyzji sektorowych w zakresie: gospodarki odpadami, emisji pyłów i gazów do powietrza, pozwoleń wodnoprawnych;
 • Analizy zgodności z BAT
 • Raportów dot. korzystania ze środowiska m.in. KOBiZE, BDO, Opłat Środowiskowych.
Rozwiń wszystkie projekty ↓Zwiń projekty ↑