ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

KONSULTACJE SPOŁECZNE: dokumentacja projektowa dla budowy i rozbudowy dw nr 662 oraz budowy ścieżki rowerowej Augustów-Suwałki

KONSULTACJE SPOŁECZNE: dokumentacja projektowa dla budowy i rozbudowy dw nr 662 oraz budowy ścieżki rowerowej Augustów-Suwałki

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662
na odcinku Augustów - Suwałki

 

Terminy i miejsce konsultacji:

  • 16 listopada 2022 r. godz. 9:30 – dla mieszkańców gminy Nowinka
  • 17 listopada 2022 r. godz. 9:30 – dla mieszkańców gminy Augustów oraz gminy Suwałki

Gminny Ośrodek Kultury - Nowinka 26a, 16-304 Nowinka

Województwo Podlaskie, reprezentowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z firmą projektową SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki”

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin: Suwałki, Nowinka, Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662. Długość projektowanej inwestycji wynosi około 22 km.

Mając na uwadze oczekiwania miejscowej ludności Inwestor ma na celu, aby wszelkie kwestie związane z wykonaniem ww. inwestycji zostały rozstrzygnięte na etapie projektowania inwestycji.

W związku z powyższym w dniach 16 i 17 listopada 2022 roku o godz. 9:30 w Gminnym Ośrodku Kultury znajdującym się pod adresem: Nowinka 26a, 16-304 Nowinka odbędą się spotkania konsultacyjne Przedstawiciela Inwestora oraz Jednostki projektowej z zainteresowanymi mieszkańcami oraz właścicielami działek sąsiadujących z przedmiotową inwestycją. Na spotkaniu zostaną przedstawione oraz omówione przyjęte rozwiązania projektowe, w związku z tym będzie możliwość wglądu do dokumentacji projektowej, wyrażenia swoich opinii, uwag oraz wszelkich wątpliwości.

Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych projektowaną inwestycją do bezpośredniego udziału w konsultacjach społecznych.

Dodatkowo w urzędach gmin będących objętych inwestycją, tj.:

  • Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 16-400 Suwałki,
  • Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka,
  • Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
  • oraz w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

zostaną udostępnione do wglądu plany sytuacyjne dotyczące projektu drogi oraz ścieżki rowerowej.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące inwestycji można przesyłać w formie pisemnej do dnia 30.11.2022 r., na poniżej podane adresy.

Postulaty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

KONSULTACJE SPOŁECZNE: dokumentacja projektowa dla budowy i rozbudowy dw nr 662 oraz budowy ścieżki rowerowej Augustów-Suwałki

Przedstawiciel Inwestora:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

KONSULTACJE SPOŁECZNE: dokumentacja projektowa dla budowy i rozbudowy dw nr 662 oraz budowy ścieżki rowerowej Augustów-Suwałki

Jednostka projektowa:

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

ul. Księcia Ziemowita 53 Bud. 3a lok. 13

03-885 Warszawa

e-mail: biuro@safege.pl

Poniżej znajdują się dokumenty oraz ulotka do pobrania i poglądowa mapa - zakres inwestycji (kliknij w mapę by ją powiększyć).

  1. Opis techniczny - koncepcja - wariant I (kliknij by pobrać)
  2. Opis techniczny - koncepcja - wariant II (kliknij by pobrać)
  3. Opis techniczny - koncepcja - wariant III (kliknij by pobrać)
Zobacz zdjęcia
Zakres inwestycji na mapie