ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Projekty | Projekt | BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku mieszkalnego z garażami - "Cichy...

BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku mieszkalnego z garażami - "Cichy zaułek" w Łodzi / 2016

BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku mieszkalnego z garażami -

25.02.2016 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą PPHU EMAR Jacek Waleski z siedzibą w Różycy (Koluszki) na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w poziomie przyziemia i infrastrukturą techniczną w Łodzi "Cichy zaułek" przy ul. Częstochowskiej 2a.

BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku mieszkalnego z garażami -

W ramach niniejszej umowy SAFEGE zrealizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.