ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii handlowo - usługowej w Kętach /...

BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii handlowo - usługowej w Kętach / 2016 - 2017

BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii handlowo - usługowej w Kętach / 2016 - 2017

19.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. w Warszawie oraz firmą MAŁA ELEKTROWNIA WODNA GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA w Czańcu na "Przeprowadzenie usługi Bankowego Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji zlokalizowanej w Kętach, przy ul. Żwirki i Wigury, na działkach o nr ewidencyjnych 2135/4, 2135/5, 2135/6, 2135/9, 2135/10, 2135/11, 2136, 2101, 2103 i 2134”.

Inwestycja będzie polegać na budowie dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie zjazdów publicznych, przebudowie istniejącej infrastruktury i rozbiórce istniejących obiektów. SAFEGE zrealizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia poprzez uruchomienie środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Zobacz zdjęcia
BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii handlowo - usługowej w Kętach / 2016 - 2017 BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii handlowo - usługowej w Kętach / 2016 - 2017