ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu budynków usługowych i mieszkalnych...

BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu budynków usługowych i mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 21 / 2015 - 2016

SEKTORY: , budownictwo

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą PI Zarządzanie Sp. z o.o. Wawrzyńca Sp. k. z siedzibą w Krakowie na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie zespołu budynków usługowych i mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 21. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Strona projektu: wawrzynca.com

Zobacz zdjęcia
Apartamenty Wawrzyńca 21, Kraków Apartamenty Wawrzyńca 21, Kraków Apartamenty Wawrzyńca 21, Kraków