ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Dzielnica...

INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Dzielnica Parkowa” w Rzeszowie / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Dzielnica Parkowa” w Rzeszowie / 2018

31.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie / NG Dzielnica Parkowa Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie / NG Dzielnica Parkowa Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na sprawowanie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru (sporządzanie raportów kontrolnych przebiegu realizacji) dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową, garażami, zespołami miejsc postojowych, estakadą, kanałami technicznymi i zbiornikami retencyjnymi na działkach nr 1568/1,1568/2 oraz na części działek 1568/3, 1568/4 obr. 219 – Wilkowyja Płd.

Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z bogatego zaplecza w postaci sklepów, placów zabaw, punktu pocztowego, centrum handlowego i wielu innych. Budynek położony będzie w niezbyt dużej odległości od centrum miasta - więcej informacji.