ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Park...

INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Park Bażantów” w Katowicach / 2017 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Park Bażantów” w Katowicach / 2017 - 2019

01.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz firmą MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING Sp. K-A Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na sprawowanie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Bażantów.

Osiedle „Park Bażantów” będzie usytuowane na południu Katowic w jednej z najbardziej zielonych dzielnic miasta. W sąsiedztwie znajduje się Centrum Sportowe, centrum handlowe oraz placówki oświatowe. Uporządkowane skwery z oryginalną zielenią, alejki spacerowe oraz kolorowy plac zabaw stworzą przyjazne miejsce sprzyjające budowaniu sąsiedzkich więzi.