ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: "Piwnica Rajców" - przebudowa...

INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: "Piwnica Rajców" - przebudowa części podziemnej Dworu Artusa / 2017

SEKTORY: budownictwo,
Dwór Artusa; fot. Wikipedia

14.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz J.M.S. Sp. z o.o. na przeprowadzenie usługi Bankowego Inspektora Nadzoru nad realizacją Inwestycji pn. „Piwnica Rajców”. Celem zadania jest przebudowa części podziemnej Dworu Artusa, zwanej Piwnicą Rajców, zlokalizowanej w bezpośrednim centrum Gdańska, przy ul. Długi Targ 44 na działkach 435, 433/2, 432, 434, 438/4, 433/1, 409/8  dr, obręb 089. Inwestycja obejmuje w szczególności:

  • przebudowę lokalu gastronomicznego Piwnicy Rajców
  • przebudowę browarni oraz
  • przebudowę baru bistro (wraz ze zmianą formy użytkowania). 

W ramach przedmiotowej Inwestycji od strony zapleczowej na dziedzińcu przewidziano dodatkowo wykonanie podnośnika towarowego oraz wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na ul. Długi Targ.

Piwnica Rajców została zaadaptowana na lokal gastronomiczny w standardach technicznych i estetycznych lat '80-'90 XX w. Całkowita powierzchnia użytkowa przedmiotowej Inwestycji 1 513,27 m2, w tym piwnicy 1 409,48 m2, a parteru: 103,79 m2.