ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2 – Etap II...

INŻYNIER KONTRAKTU: Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2 – Etap II - Warszawa / 2013 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2 – Etap II - Warszawa / 2013 - 2014

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania Nr 17 – Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2 – Etap II.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Kontraktu na roboty było wykonanie renowacji metodą bezwykopową czynnych technologicznie kanałów rurowych (zgodnie z Polską Normą PN–ISO 11296-1 i 4) w przedziale średnic 200-600mm, zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy w rejonie działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej.

Celem modernizacji kanałów było:

  • poprawienie hydraulicznych warunków przepływu
  • zmniejszenie oporów
  • podniesienie sprawności hydraulicznej kanałów
  • polepszenie właściwości technicznych przez zastosowanie wykładziny. Wykładzina stabilizuje i wzmacnia strukturę istniejących kanałów, zapewniając zachowanie odpowiedniej wydajności przepływu. Eliminuje też skutki występowania ubytków materiału, wżerów, pęknięć, uszczelnia złącza oraz likwiduje zjawisko infiltracji wody gruntowej i eksfiltracji ścieków do gruntu.

Przeprowadzona modernizacja zwiększyła bezpieczeństwo i niezawodność pracy systemu odbioru i przesyłu ścieków, a co za tym idzie - obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Zakres Robót obejmował również odtworzenie terenu budowy po robotach do stanu pierwotnego.