ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Alejki A (etap „G” Rowelove Rataje) wraz z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Alejki A (etap „G” Rowelove Rataje) wraz z oświetleniem w parku Rataje w Poznaniu / 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Alejki A (etap „G” Rowelove Rataje) wraz z oświetleniem w parku Rataje w Poznaniu / 2014

Kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Alejki A (etap „G” Rowelove Rataje) wraz z oświetleniem w parku Rataje w Poznaniu. Na zakres ww. inwestycji składały się roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej Zamawiającego, obejmującej następujące opracowania:

1. projekty, w tym:

  • projekt zagospodarowania terenu + część ogólna
  • projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej + projekt uzupełniający
  • projekt budowlano - wykonawczy branży elektrycznej

2. przedmiar robót dotyczący opracowań wymienionych w powyższej lit. a) par. i)-3)

3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.