ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku A2 wraz z łącznikiem oraz wykonaniem...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku A2 wraz z łącznikiem oraz wykonaniem zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudową Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie / 2021 - 2030

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku A2 wraz z łącznikiem oraz wykonaniem zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudową Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie / 2021 - 2030

22.06.2021 podpisaliśmy kontrakt z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa budynku A2 wraz z łącznikiem oraz wykonaniem zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudową budynku A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie”.

Nadzór inwestorski będziemy pełnić w branżach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W zakres robót wchodzi przygotowanie terenu pod rozbudowę, roboty ziemne i fundamentowe, wznoszenie ścian nośnych nowego budynku, wykonanie nowych stropów, niwelację terenu, budowę murków oporowych, ściany szczelinowej.

Dodatkowo w planach jest przebudowa i budowa nowych instalacji wewnętrznych:

 • zasilania podstawowego
 • zasilania rezerwowego
 • elektrycznych gniazd zasilających
 • oświetlenia podstawowego
 • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • oświetlenia nocnego
 • zasilnia odbiorników elektromedycznych – obwody separowane z kontrolą izolacji
 • teletechnicznej
 • systemu sygnalizacji p.poż;
 • domofonowej
 • przyzywowej
 • CCTV
 • kontroli dostępu
 • odgromowej
 • kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń
 • AKPiA dla wentylacji
 • wentylacji mechanicznej naw.-wywiewna, i klimatyzacji
 • wodno-kanalizacyjnej (w tym z.w., c.w, hydrantowej, sanitarnej deszczowej i odpr. skroplin, system solarny)
 • c.o. (z wykorzystaniem i c.t., chłodu)
 • gazów medycznych.

Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie składa się z kilku odrębnych budynków składających się na kompleks o łącznej powierzchni 26 920 m2. Budynek A2, o powierzchni całkowitej 4 561 m2 mający 4 kondygnacje nadziemne zostanie dobudowany do budynku mieszczącego Klinikę Ginekologii i będzie połączony z nim łącznikiem, co spowoduje poprawę warunków pobytu dla pacjentów oraz pozwoli poszerzyć zakres świadczeń medycznych.

Budowa nowego obiektu to również konieczność przebudowy istniejących dróg oraz wybudowanie nowych dróg wraz z miejscami parkingowymi. W ramach inwestycji powstanie nowa droga manewrowa zapewniająca dojazd dla karetek pogotowia do wejścia głównego.