ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów wraz z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów wraz z zagospodarowaniem terenu / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów wraz z zagospodarowaniem terenu / 2018

08.08.2018 podpisaliśmy kontrakt z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów w Sulechowie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W ramach inwestycji powstanie dwukondygnacyjny budynek biurowy o całkowitej kubaturze 5 039 m3 oraz budynek gospodarczo-garażowy. Zagospodarowanie terenu obejmie drogi dojazdowe do budynków, 10 miejsc postojowych usytuowanych przy wjeździe oraz 22 miejsca na tyłach budynku biurowego - w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na przedłużeniu drogi przed planowanym budynkiem gospodarczo-garażowym powstanie utwardzony plac. Dla wszystkich powierzchni utwardzonych powstanie odwodnienie. Całość uzupełnią ciągi piesze wokół budynku.