ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Obwodnica Radomia

Linia Kolejowa nr 7

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku handlowo-usługowego dla Leroy Merlin w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku handlowo-usługowego dla Leroy Merlin w Wołominie / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku handlowo-usługowego dla Leroy Merlin w Wołominie / 2017

05.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla projektu: „BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO Z WIATA, PLACEM DOSTAWCZYM, PARKINGIEM NAZIEMNYM Z DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, NAZIEMNYM ZBIORNIKIEM P.POŻ., PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ FRAGMENTEM DROGI 2KDD W WOŁOMINIE NA DZIAŁKACH EW. NR 10/8, 10/5 I 18/7 Z OBRĘBU 11, POŁOŻONYCH W REJONIE UL. GEODETÓW”.

Budowa kolejnego budynku handlowo-usługowego na potrzeby firmy Leroy Merlin będzie miała miejsce w Wołominie na działkach ewidencyjnych nr 10/8, 10/5 i 18/7 z obrębu 11, położonych w rejonie ul. Geodetów - na terenie Galerii Wołomin.

Inwestycja obejmie dodatkowo budowę:

  • wiaty,
  • placu dostawczego,
  • parkingu naziemnego z drogami wewnętrznymi,
  • naziemnego zbiornika przeciwpożarowego,
  • podziemnego zbiornika retencyjnego,
  • infrastruktury technicznej,
  • fragmentu drogi 2KDD w Wołominie.