ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku WSPR SPZOZ w Łomży filia w Kolnie / 2022...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku WSPR SPZOZ w Łomży filia w Kolnie / 2022 - 2023

SEKTOR: budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku WSPR SPZOZ w Łomży filia w Kolnie / 2022 - 2023

26.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łomży na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową budynku WSPR SPZOZ w Łomży filia w Kolnie.

Nadzór naszych ekspertów będzie obejmował następujące branże:

  • budowlaną
  • sanitarną
  • elektryczną
  • telekomunikacyjną.

Projekt obejmuje budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, 11 miejscami postojowymi, ogrodzeniem, kratownicowym masztem antenowymi radiolinii o mocy nadajnika 10W, instalacją doziemną kanalizacją sanitarną, instalacją doziemną pompy ciepła oraz instalacją doziemną elektryczną na terenie położonym przy ul. Henryka Sienkiewicza w Kolnie.