ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Edukacyjno – Multimedialnego w Piasecznie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Edukacyjno – Multimedialnego w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) / 2016 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Edukacyjno – Multimedialnego w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) / 2016 - 2018

06.10.2016 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Piaseczno – Urzędem Miasta i Gminy w Piasecznie na sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Edukacyjno – Multimedialnego w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa  charakterystyki energetycznej budynku”.

Przedmiotem Inwestycji jest nadzór nad budową Centrum Edukacyjno – Multimedialnego w Piasecznie wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wykończeniem i wyposażeniem stałym, oznakowaniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, tj. wykonaniem sieci zewnętrznych, wykonaniem i urządzeniem boisk sportowych z wyposażeniem, bieżni, placu zabaw, dróg dojazdowych, drogi pożarowej z placem do zawracania, parkingów, komunikacji pieszej, zagospodarowaniem zieleni, elementów małej architektury, oświetlenia terenu, budową przyłączy, zbiorników na wodę deszczową, ścian oporowych, ogrodzenia.

Budynek zaprojektowany został z podziałem na trzy części, powiązane układem komunikacyjnym:

  • część I –  trzykondygnacyjna szkoła podstawowa przeznaczona dla 816 uczniów wraz z oddziałem przedszkolnym, pełną kuchnią i stołówką, zlokalizowana w centralnym i wschodnim skrzydle budynku;
  • część II – jednokondygnacyjna sala sportowo-widowiskowa z zapleczem oraz antresolą przeznaczoną pod widownię na 216 miejsc siedzących, zlokalizowana w zachodnim skrzydle budynku;
  • część III – trzykondygnacyjne Centrum Multimedialne wraz z salą wykładową, biblioteką oraz częścią komercyjną obiektu, zlokalizowane w zachodnim skrzydle budynku.

Powierzchnia użytkowa nowego centrum wyniesie prawie 11 500 m2, a powierzchnia zabudowy – prawie 6000 m2.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE - Centrum Edukacji Multimedialnej Piaseczno w budowie SAFEGE - Centrum Edukacji Multimedialnej Piaseczno w budowie SAFEGE - Centrum Edukacji Multimedialnej Piaseczno w budowie SAFEGE - Centrum Edukacji Multimedialnej Piaseczno w budowie SAFEGE - Centrum Edukacji Multimedialnej Piaseczno w budowie SAFEGE - Centrum Edukacji Multimedialnej Piaseczno w budowie SAFEGE - Centrum Edukacji Multimedialnej Piaseczno w budowie SAFEGE - Centrum Edukacji Multimedialnej Piaseczno w budowie SAFEGE - Centrum Edukacji Multimedialnej Piaseczno w budowie SAFEGE - Centrum Edukacji Multimedialnej Piaseczno w budowie