ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej w Poznaniu / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej w Poznaniu / 2017

05.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn.: „Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej (km 4+930,00) do posesji przy ul. Naramowickiej 374 (km 5+655,00), obejmującej działki nr 126/2, 134/5, 158/2, 247/1 oraz 248/1.

Inwestycja obejmie wykonanie następujących prac:

  • niezbędnej wycinki drzew i krzewów w celu uzyskania miejsca dla budowy projektowanego chodnika,
  • prefabrykowanych elementów oporowych typu L podtrzymujące nasyp w granicy działki,
  • nowego chodnika o szerokości 2,5 m po zachodniej stronie ul. Naramowickiej,
  • wjazdów do posesji,
  • 2 przystanków autobusowych,
  • liniowych urządzeń odwadniających,
  • lokalnego frezowania krawędzi jezdni na głębokość 0-3cm,
  • lokalnego ścieku z kostki prefabrykowanej,
  • znaków drogowych – pionowych i poziomych.