ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu / 2019 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu / 2019 - 2020

14.10.2019 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu wraz ze  świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Słonecznej / Ostroroga do ul. Jugosłowiańskiej oraz w ul. Wyspiańskiego od ul. Reymonta do ul. Iłłakowiczówny”.

W ramach tej inwestycji:

  • na niemal 1,5-kilometrowym odcinku zostaną przebudowane istniejące sygnalizacje świetlne,
  • powstanie nowa sygnalizacja na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Marszałkowskiej (poprawi ona bezpieczeństwo mieszkańców)
  • wykonane zostaną nowe nawierzchnie chodników, zjazdów i miejsc postojowych
  • wymianie ulegnie oświetlenie
  • przewidziane jest także wykonanie odwodnienia, wybudowanie nowych obiektów małej infrastruktury oraz przeprowadzenie nowych nasadzeń zieleni ulicznej
  • projekt przewiduje również połączenie ciągu pieszo-rowerowego z parku Manitiusa z ruchem rowerowym wzdłuż ul. Wyspiańskiego.

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej jest jedną z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych tras rowerowych w mieście. Odcinki objęte nadzorem specjalistów z SAFEGE są ostatnimi fragmentami trasy, która docelowo pozwoli na lepsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się z kierunku południowo-zachodniego Poznania do ścisłego centrum miasta. Ścieżka ta jest częścią „Programu Rowerowego Miasta Poznania 2017-2022 z perspektywą do roku 2025”.

Zobacz zdjęcia
Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na odcinku od ul. Słonecznej / Ostroroga do ul. Jugosłowiańskiej oraz w ul. Wyspiańskiego od ul. Reymonta do ul. Iłłakowiczówny Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na odcinku od ul. Słonecznej / Ostroroga do ul. Jugosłowiańskiej oraz w ul. Wyspiańskiego od ul. Reymonta do ul. Iłłakowiczówny Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na odcinku od ul. Słonecznej / Ostroroga do ul. Jugosłowiańskiej oraz w ul. Wyspiańskiego od ul. Reymonta do ul. Iłłakowiczówny Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na odcinku od ul. Słonecznej / Ostroroga do ul. Jugosłowiańskiej oraz w ul. Wyspiańskiego od ul. Reymonta do ul. Iłłakowiczówny