ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg – Olsztynek na...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg – Olsztynek na odcinku Miłomłyn – Olsztynek / 2010 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg – Olsztynek na odcinku Miłomłyn – Olsztynek / 2010 - 2015

Kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Olsztynie na realizację usług Inżyniera Kontraktu w zarządzaniu projektem „Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg – Olsztynek, na odcinku Miłomłyn – Olsztynek”.

Budowa drogi S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek zlokalizowana byłana terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego i podzielona na następujące pododcinki:

 • Pododcinek Miłomłyn – Ostróda Północ
 • Pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16
 • Pododcinek w zakresie obwodnicy Ostródy w ciągu DK nr16
 • Pododcinek Ostróda Południe – Olsztynek.

Parametry techniczne inwestycji były następujące:

 • przekrój - 2x2
 • klasa drogi - S
 • obciążenie - 115kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • prędkość projektowa - 100km/h
 • prędkość miarodajna - 110km/h
 • szerokość jezdni - 2x3,5 m
 • szerokość dodatkowych, pasów wyłączeń - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego - 12 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m lub 1,85 m.