ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57 do km...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57 do km 60 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórką starego mostu / 2009 - 2016

Herb Małkini

Kontrakt z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na „Świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla Projektu, którego zakresem jest budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu”.

Usługi SAFEGE objęły weryfikację dokumentacji projektowej, wsparcie Zamawiającego w trakcie przetargu na roboty oraz nadzór nad realizacją i rozliczenie kontraktu.

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57 do km 60 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórką starego mostu / 2009 - 2016

Zakres zadań obejmował:

  • Modernizację drogi regionalnej
  • Rozbiórkę starego mostu
  • Budowę nowego mostu (długość 60 m, rozpiętość przęseł 3 x 90 m, wysokość max. 12 m)
  • Budowę 3 km drogi dwupasmowej o szerokości 7 m wraz ze ścieżką dla rowerów
  • Roboty telekomunikacyjne i oświetleniowe
  • Wzmocnienie nasypów.