ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drugiej kwatery składowiska oraz sortowni odpadów...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drugiej kwatery składowiska oraz sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych surowcowych - Lubochnia Górki k.Tomaszowa Mazowieckiego / 2012 - 2013

SEKTORY: odpady, środowisko
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drugiej kwatery składowiska oraz sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych surowcowych - Lubochnia Górki k.Tomaszowa Mazowieckiego / 2012 - 2013

Kontrakt z firmą SITA Polska Sp. z o.o. w Warszawie na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. „Budowa drugiej kwatery składowiska oraz sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubochnia Górki koło Tomaszowa Mazowieckiego”.

Niecka składowiska posiada sieć odcieków oraz wyłożona została szczelną matą. Składowisko wyposażono w instalację odgazowania. Projekt objął również prace montażu hali sortowni, a także wyposażenie w linię sortowniczą.

Zobacz zdjęcia
Składowisko w Lubochni Górkach Składowisko w Lubochni Górkach