ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ekranów akustycznych dla Volkswagen Poznań Sp. z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ekranów akustycznych dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2019 - 2020

SEKTORY: , budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ekranów akustycznych dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2019 - 2020

18.02.2019 podpisaliśmy kolejny kontrakt ze spółką Volkswagen Poznań Sp. z o.o. - tym razem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla budowy ekranów akustycznych.

Celem projektu była budowa ekranów akustycznych, które miały na celu zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w obrębie istniejącego zakładu produkcyjnego po rozbudowie przy Rabowickiej w miejscowości Jasin.

Zakres niniejszej inwestycji objął budowę ekranów akustycznych w celu ochrony akustycznej zabudowań mieszkalnych (budynki jedno- i wielorodzinne) mieszczących się przy ul. Rabowickiej, Bliskiej i Rzepakowej w sąsiedztwie zakładu. Projektowane ekrany zapewniają komfort akustyczny w porze dziennej i nocnej.

Zestawienie długości ekranów:

  • ETAP I:

NE1 159,00 m

NE2 11,60 m

NE4 98,10 m

NE5 121,70 m

  • ETAP II

SW2 374,00 m

SW3 99,50 m

Łączna długość ekranów akustycznych: 863,9 mb.