ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim / 2019

SEKTORY: budownictwo, energia
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim / 2019

23.04.2019 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na nadzór nad inwestycją - świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim”.

W ramach tego przedsięwzięcia będziemy nadzorować wybudowanie elektrociepłowni gazowej wyposażonej w dwa gazowe wysokosprawne bloki kogeneracyjne każdy o wyjściowych parametrach mocy elektrycznej ok. 3,3 MW i mocy cieplnej w gorącej wodzie ok. 3.1 MW oraz akumulator ciepła o pojemności ok. 38,2 GJ.

Elektrociepłownia ta będzie opalana gazem wysokometanowym typu „E”, a wytworzona w niej energia elektryczna będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej operatora systemu dystrybucyjnego. Wytworzone ciepło będzie zaś przekazywane do sieci ciepłowniczej zamawiającego.

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim / 2019 (na zdj. jedna z nadzorowanych przez nas instalacji we Francji)

Wybudowanie elektrociepłowni i włączenie jej do systemu ciepłowniczego Klienta w ciągu czterech lat pozwoli zaspokoić zwiększające się zapotrzebowanie na ciepło sieciowe oraz zapewni dodatkowe dochody ze sprzedaży energii elektrycznej.

Ważną korzyścią wybudowania i uruchomienia elektrociepłowni będzie jej pozytywne oddziaływanie na poprawę środowiska - bowiem zastąpi ona dużą część produkcji energii cieplnej wytwarzanej obecnie w 96% z paliwa węglowego.

Dotacja przyznana dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mieści się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ): Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.