ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z częścią...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z częścią socjalno - biurową, infrastrukturą towarzyszącą, parkingiem i drogami w Nowej Wsi Wrocławskiej / 2022

SEKTORY: , budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z częścią socjalno - biurową, infrastrukturą towarzyszącą, parkingiem i drogami w Nowej Wsi Wrocławskiej / 2022

13.01.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą THEMIS DEVELOPMENT Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą „Hala magazynowo-produkcyjna wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z miejscami postojowymi i drogami wewnętrznymi w Nowej Wsi Wrocławskiej”.

Nadzór inwestorski, który sprawować będą nasi eksperci obejmie II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław I. Inwestycja ta zapewni 22 500 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej i zwiększy powierzchnię całego kompleksu do docelowych 47 500 m2.

Inwestycja BIK Park Wrocław I zlokalizowana jest w Nowej Wsi Wrocławskiej w gminie Kąty Wrocławskie, w sąsiedztwie zjazdu z autostrady A4 przy węźle Pietrzykowice. Obiekt składać się będzie z modułów, których wielkość będzie można elastycznie dopasować do potrzeb najemców.

Do zadań specjalistów SAFEGE będzie należało m.in.:

  • współpraca z zespołem powołanym przez Inwestora
  • uczestnictwo inspektorów w spotkaniach koordynacyjnych
  • opiniowanie dokumentacji projektowej
  • kontrola prac inżynierskich i budowlanych
  • kontrola spraw formalnych związanych z całym procesem inwestycyjnym w koordynacji z Inwestorem
  • weryfikacja dokumentacji powykonawczej.

Nadzór inwestorski będziemy prowadzić w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjno-sanitarnej; elektrycznej i słaboprądowej i drogowej.

Więcej o inwestycji: