ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalno-administracyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Wielkopolsce / 2021 - 2022

SEKTORY: budownictwo,

03.02.2021 podpisaliśmy kontrakt z firmą związaną z logistyką na zarządzanie projektem obejmującym budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalno-administracyjną oraz infrastrukturą towarzyszącą w Wielkopolsce.

Usługi zarządzania projektem nasi specjaliści wykonywać będą w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej wod-kan-gaz, drogowej.

Inwestycja zaś będzie realizowana w 3 fazach:

I - Projektowa:

 • zarządzanie i monitorowanie procesu projektowego
 • weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem formalno-prawnym, formalnych rozwiązań architektonicznych oraz rozwiązań techniczno-ekonomicznych
 • weryfikacja dokumentacji wykonawczej
 • weryfikacja tabeli rozliczeniowej elementów robót

II - Przetargowa:

 • uzgodnienie z klientem zasad procedury przetargowej i kryteriów akceptacji ofert
 • przygotowanie planu i harmonogramu przetargu
 • sprawdzenie, analiza i zestawienie ofert i rekomendacje odnośnie dalszych czynności
 • udział w spotkaniach wyjaśniająco-negocjacyjnych z oferentami
 • sprawdzenie, analiza i zestawienie korekt ofert + rekomendacje
 • przygotowanie z klientem ostatecznych załączników do Umowy o Roboty Budowlane

III – Realizacyjna:

 • zarządzanie projektem
 • nadzór inwestorski
 • czynności końcowe
 • rozliczenie inwestycji.