ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalno-administracyjną oraz infrastrukturą towarzyszącą w Wielkopolsce / 2021 - 2022

SEKTORY: budownictwo,

02.11.2021 podpisaliśmy kolejny (pierwszy był w lutym 2021) kontrakt z firmą związaną z logistyką w ramach świadczenia usługi zarządzania projektem obejmującym budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalno-administracyjną oraz infrastrukturą towarzyszącą w Wielkopolsce.

Nowa umowa obejmuje świadczenie usługi zarządzania projektem w podziale na 4 fazy:

1. projektowa

 • zarządzanie i monitorowanie procesu projektowego
 • weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem formalno-prawnym, formalnych rozwiązań architektonicznych oraz rozwiązań techniczno-ekonomicznych
 • weryfikacja dokumentacji wykonawczej
 • weryfikacja tabeli rozliczeniowej elementów robót

2. przetargowa

 • uzgodnienie z klientem zasad procedury przetargowej i kryteriów akceptacji ofert
 • przygotowanie planu i harmonogramu przetargu
 • sprawdzenie, analiza i zestawienie ofert i rekomendacje odnośnie dalszych czynności
 • udział w spotkaniach wyjaśniająco – negocjacyjnych z oferentami
 • sprawdzenie, analiza i zestawienie korekt ofert + rekomendacje
 • przygotowanie z klientem ostatecznych załączników do Umowy o Roboty Budowlane

3. przygotowawcza

4. realizacyjna

 • zarządzanie projektem
 • nadzór inwestorski
 • czynności końcowe
 • rozliczenie inwestycji.

Nasze usługi obejmują branże:

 • konstrukcyjno - budowlaną
 • elektryczną
 • sanitarną wod-kan-gaz
 • drogową.