ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwapniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym / 2021 - 2027

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwapniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym / 2021 - 2027

25.05.2021 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla „Budowy i przebudowy linii osadowo-gazowej, węzła odwapniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”.

Jest to już piąty projekt realizowany przez SAFEGE Polska dla Zakładu Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, z którym współpracujemy od 2014 roku. Nasi specjaliści pomagają, aby zakład był nie tylko nowoczesny, ale również coraz bardziej ekologiczny.

W skład tego projektu wchodzą trzy zadania, które obejmiemy nadzorem:

  1. Zad. 2 – Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej
  2. Zad. 3 – Budowa stacji kogeneracji
  3. Zad. 5 – Modernizacja i przebudowa węzła odwadniania i zagęszczania osadu.

W ramach nadzoru nasi specjaliści z SAFEGE zapewnią:

  • bieżący nadzór nad realizowanymi pracami, w tym odbiory wykonanych zadań
  • udział we wszystkich spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji
  • udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi
  • powoływanie komisji rozruchowych i uczestnictwo inspektorów branżowych w rozruchach urządzeń
  • niezwłoczne analizowanie i uwzględnianie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Zamawiającego.

Głównym celem realizacji projektu jest optymalizacja gospodarki osadowej. Rozbudowa i przebudowa węzła osadowego umożliwi wprowadzanie do trzech wydzielonych komór fermentacyjnych (WKF-ów) zagęszczonego osadu wstępnego i nadmiernego. Dotąd wprowadzany był tylko osad wstępny. Zainstalowanie nowych urządzeń do odwadniania osadu umożliwi zwiększenie suchej masy w odwadnianym osadzie i przez to zmniejszy się ilość wytwarzanego komunalnego osadu ściekowego.

Kolejnym celem projektu jest wytwarzanie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej – które powstaną w wyniku spalania biogazu w agregatach kogeneracyjnych w Stacji Kogeneracji i które będą wykorzystywane do bieżących potrzeb oczyszczalni ścieków.

Oba cele osiągnięte w wyniku realizacji projektu przyczynią się do poprawienia sytuacji związanej z ochroną środowiska oraz pozwolą uzyskać oszczędności ekonomiczne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej.