ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa samolotowej drogi kołowania DELTA...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa samolotowej drogi kołowania DELTA oraz Budowa kompletnego systemu AWOS - MPL Kraków-Balice / 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa samolotowej drogi kołowania DELTA oraz Budowa kompletnego systemu AWOS - MPL Kraków-Balice / 2014

Kontrakt z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. na Sprawowanie czynności nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadań pn.: „Budowa i przebudowa samolotowej drogi kołowania DELTA z przeznaczeniem dla samolotów kodu D” oraz „Budowa kompletnego systemu AWOS na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. ”