ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w Lublinie / 2015 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w Lublinie / 2015 - 2017

Kontrakt z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy projekcie: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budową sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudową: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i sn, sieci teletechnicznej”.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicą Nadbystrzycką i Narutowicza, w wyniku czego powstanie jednojezdniowa arteria z czterema pasami ruchu, a wraz z nią – 90-metrowy most łukowy nad rzeką Bystrzycą.

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w Lublinie / 2015 - 2017

Projekt obejmuje także przebudowę:

  • sieci oświetlenia drogowego,
  • trakcji trolejbusowej,
  • kanału technologicznego,
  • sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych,
  • sygnalizacji świetlnej,
  • sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, wodociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej nN i SN oraz teletechnicznej.