ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa infrastruktury wodno–ściekowej na terenie Gminy...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa infrastruktury wodno–ściekowej na terenie Gminy Opoczno / 2012 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa infrastruktury wodno–ściekowej na terenie Gminy Opoczno / 2012 - 2014

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Opocznie na usługi Inżyniera Kontraktu przy projekcie „Budowa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Opoczno”. W ramach zadania wyróżniono następujące elementy:

a) „Zlewnia Bukowiec Opoczyński” – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1428 m. Liczba przyłączy 117 szt. Liczba przepompowni: 3 szt.

b) „Zlewnia Dzielna” - sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3573 m, Ilość przyłączy: 82 szt. Liczba przepompowni – 2 szt.c) „Zlewnia Ogonowice” - sieć kanalizacji sanitarnej. o długości 17234 m. Ilość przyłączy: 503 szt. Liczba przepompowni – 14 szt.

d) „Zlewnia Wola Załężna” - sieć kanalizacji sanitarnej. o długości 6692 m. Ilość przyłączy: 143 szt. Liczba przepompowni: 4 szt.

W ramach inwestycji zrealizowano: roboty ziemne, roboty drogowe, ujęcia głębinowe, roboty budowlane, przebudowa stacji wodociągowej, zbiornik wyrównawczy. Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody przy ul. Inowłodzkiej w Opocznie związana była z koniecznością wybudowania dodatkowego zbiornika wyrównawczego na wodę oraz wykonania systemu monitoringu i automatyki pracy ujęcia. W ramach rozbudowy stacji dobudowano budynek technologiczny oraz przewody podziemne związane z jego funkcjonowaniem.

Zobacz zdjęcia
Oczyszczalnia ścieków Opoczno Oczyszczalnia ścieków Opoczno