ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu / 2013 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu / 2013 - 2017

Kontrakt z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu pn. „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu”.

Przedmiot zadania obejmował wykonanie:

 • kompostowni tunelowej – obiekt nr 1,
 • biofiltra - obiekt nr 2,
 • boksu buforowego - obiekt nr 4,
 • placu dojrzewania kompostu - obiekt nr 6,
 • boksów magazynowych - obiekty nr 7a – 7d,
 • placu do kompostowania odpadów zielonych - obiekt nr 8,
 • powierzchniowego zbiornika ziemnego na ścieki deszczowe - obiekt nr 10,
 • hali sortowniczo-magazynowej - obiekt nr 15,
 • wiaty przy budynku sortowni - obiekt nr 16,
 • dróg wewnętrznych i placów (w tym: obiekty nr 3, 9),
 • ogrodzenia,
 • infrastruktury podziemnej: technologicznej (system rurociągów napowietrzania, zbiornik odcieków – obiekt nr 14), kanalizacja deszczowa „brudna” i „czysta” (w tym obiekty nr 11, 12, 13), instalacja wodociągowa, zasilanie w energię elektryczną (stacja TRAFO - obiekt nr 17).