ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 KW w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 KW w Chrzanowie Dużym / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 KW w Chrzanowie Dolnym / 2019

28.03.2019 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej dla „Robót budowlanych polegających na budowie instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 KW na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”.

Nasi specjaliści z SAFEGE będą czuwać nad:

  • przygotowaniem terenu pod budowę elektrowni
  • posadowieniem konstrukcji wsporczych i montażem na nich modułów fotowoltaicznych
  • montażem falowników na konstrukcjach wsporczych
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 KW w Chrzanowie Dużym / 2019
  • wykonaniem niezbędnych instalacji elektrycznych
  • posadowieniem wolnostojącego złącza kablowo-pomiarowego
  • implementacją parametrów elektrowni do centralnego systemu SCADA
  • zagospodarowaniem terenu wokół farmy fotowoltaicznej.

To już nasz kolejny projekt dotyczący fotowoltaiki - czyli wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego (źródła odnawialnego). W dobie "rewolucji zasobów" tego typu przedsięwzięcia są dla nas bardzo ważne!