ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali magazynowej zlokalizowanej w Luboniu / 2023 - 2024

SEKTORY: energetyka,
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali magazynowej zlokalizowanej w Luboniu / 2023 - 2024

26.04.2023 podpisaliśmy kontrakt ze spółką LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali magazynowej zlokalizowanej w Luboniu przy ul. Magazynowej 16”.

Realizacja umowy została podzielona na trzy fazy:

  • weryfikacja koncepcji sporządzonej na zlecenie Inwestora
  • weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pozostałych czynności wykonywanych na podstawie Umowy z Wykonawcą
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych, zapewnienie jakości i zgodności wbudowywanych urządzeń / materiałów, udział w testach próbnych oraz odbiorach częściowych i końcowych oraz weryfikacja pozostałych czynności wykonywanych na podstawie umowy z Wykonawcą Robót.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że współpraca ta będzie dotyczyła obszaru produkcji energii odnawialnej – praca na rzecz ochrony środowiska jest jednym z naszych filarów, cieszymy się, że możemy wspierać Klienta w jego zamierzeniach z tej dziedziny.

Założona moc instalacji to 1,5571 MWp, a składać się ona będzie z 3 385 paneli (z których każdy o mocy 460 Wp). Prace będą prowadzone na działającym obiekcie i potrwają do połowy przyszłego roku.

LUVENA to przede wszystkim producent nawozów i impregnatów, jednak spółka cały czas rozwija działalność biznesową związaną z budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni magazynowo-biurowych.

Zobacz zdjęcia
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali magazynowej zlokalizowanej w Luboniu / 2023 - 2024