ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminala kontenerowego CLIP w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminala kontenerowego CLIP w Jasinie k. Poznania / 2014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminala kontenerowego CLIP w Jasinie k. Poznania / 2014 - 2015

Kontrakt z Centrum Logistyczno Inwestycyjnym Poznań II Sp. z o.o na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa intermodalnego terminala kontenerowego w Jasinie k. Poznania".

Kontrakt obejmował pełnienie nadzoru nad realizacją wszystkich robót budowlanych, m. in. w branży konstrukcyjno - budowlanej, kolejowej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, srk i telekomunikacyjnych oraz w zakresie sieci gazowej.

Harmonogram prac budowlanych podzielony był na pięć części:

  • Część I - Terminal/Budowa torowiska 602 i 603 - plac przeładunkowy
  • Część II - Terminal - miejsca postojowe do oczekiwania na załadunek i obsługi terminala
  • Część III - Terminal - parking dla samochodów ciężarowych
  • Część IV - Terminal - inne budowle inżynierskie i kubaturowe
  • Część V - Roboty torowe - budowa i rozbudowa torowisk.