ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego CLIP w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego CLIP w miejscowości Jasin k. Poznania - etap II / 2015 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego CLIP w miejscowości Jasin k. Poznania - etap II / 2015 - 2016

Nasz kolejny kontrakt z firmą CLIP dotyczył „Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania - etap II”.

Przedmiotem zamówienia była realizacja dwóch zadań:
a) wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu, układu torowego oraz instalacji sanitarnych w Jasinie k. Poznania;
b) wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w Jasinie k. Poznania.

Projekt dotyczył pełnienia nadzoru nad realizacją wszystkich robót budowlanych, m. in. w branży konstrukcyjno-budowlanej, kolejowej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, srk oraz telekomunikacyjnych.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE - terminal załadunkowy CLIP SAFEGE - terminal załadunkowy CLIP SAFEGE - terminal załadunkowy CLIP SAFEGE - terminal załadunkowy CLIP SAFEGE - terminal załadunkowy CLIP SAFEGE - terminal załadunkowy CLIP SAFEGE - terminal załadunkowy CLIP