ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w Warszawie / 2018 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w Warszawie / 2018 - 2019

17.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie na pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania pn. „Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka”.

Prace będą obejmowały budowę kanalizacji wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic posesji, a także przebudowę kanału deszczowego w ul. Czarodzieja.

Inwestycja będzie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.