ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ogólnospławnej i przebudowa stacji...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ogólnospławnej i przebudowa stacji pomp kanałowich "Powiśle" - Warszawa / 2015 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ogólnospławnej i przebudowa stacji pomp kanałowich

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie nadzoru nad wykonaniem robót w zakresie dwóch zadań związanych z:

1. budową kanalizacji na ulicy Lucerny na odcinku od ulicy Trakt Lubelski do ulicy Mydlarskiej w technologii mikrotunelingu, a także odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic posesji prywatnych;

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ogólnospławnej i przebudowa stacji pomp kanałowich

2. modernizacją pompowni Powiśle:

  • wymiany części jej wyposażenia technologicznego (urządzeń w hali krat, pomp burzowych, armatury, instalacji towarzyszących),
  • dostosowania urządzeń energetycznych do nowych warunków technologicznych,
  • adaptacji architektonicznej i budowlanej budynku do powyższych zmian,
  • wymiany lub przebudowy innych urządzeń towarzyszących (wentylacji, instalacji sanitarnych, automatyki itp.),
  • posadowienia na fundamencie biofiltru,
  • przebudowania komory K4 wraz z zadaszona wiatą i budynku przepompowni ścieków burzowych.