ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali i sieci...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali i sieci wodociągowej w Dęblinie / 2013 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali i sieci wodociągowej w Dęblinie / 2013 - 2014

Kontrakt z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na kontrakt pn. Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali i sieci wodociągowej w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem zamówienia było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad następującymi zadaniami:

  • Zadanie 1 – Budowa magistrali wodociągowej i sieci wodociągowej do osiedla Lotnisko. W tym: - wymiana istniejących rurociągów stalowych Dn 400 na PE Dn 315, L= 362 m metodą bezwykopową, - budowa magistrali wodociągowej z rur PE, Dn 250 mm, L= 4355 m metodą przewiertu sterowanego, - wymiana wodociągu z rur żeliwnych Dn 200 mm na rurociąg z rur PE Dn 200 mm, L= 317 m metodą krakingu, - wymiana rurociągów azbestocementowych Dn 100 na wodociąg z rur PE Dn 110 mm, L= 763 m metodą krakingu, - budowa sieci wodociągowej z rur PE Dn 110 mm, L= 182 m metodą przewiertu sterowanego.
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali i sieci wodociągowej w Dęblinie / 2013 - 2014
  • Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miasta Dęblin - osiedle Jagiellońskie i Centrum - Etap II, zad. 1 (kanalizacja sanitarna w osiedlu Jagiellońskie oraz w ulicach: Wiatraczna, Przechodnia, Jagiellońska, Ogrodowa, Asnyka (odc. od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Stawskiej), Leśki, Krótka, Staromiejska). W tym: - budowa kolektorów podciśnieniowych z rur PE Dn 90- 225 mm o łącznej długości 9023 m, - budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PCV Dn 160-200 mm o łącznej długości 5151 m, - wykonanie systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych, - uzupełnienie wyposażenia stacji podciśnieniowej, - wykonanie układu zdalnego przeniesienia wskazań parametrów pracy stacji podciśnieniowej.
  • Zadanie 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miasta Dęblin - Etap II, zad. 2 (kanalizacja sanitarna w ulicach: 1-go Maja (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipowej), Stawska (odc. od ul. 1- go Maja do ul. Jagiellońskiej), Sochackiego, Lipowa (odc. od ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Jagiellońskiej), Asnyka (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodowej), Nadrzeczna. W tym: - budowa kolektorów podciśnieniowych z rur PE Dn 90-280 mm o łącznej długości 3542 m, - budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PCV Dn 160-200 mm o łącznej długości 1489 m, - wykonanie systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych.
  • Zadanie 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stawy. W tym: - budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PEHD Dn 250-300 mm o łącznej długości 45 m, - budowa rurociągu tłocznego z rur PE Dn 160-180 mm o łącznej długości 3881 m, - budowa pompowni ścieków Q = 14,83 dm3/s wraz z przyłączem elektroenergetycznym.
  • Zadanie 5 - Budowa magistrali wodociągowej do osiedla Stawy W tym: - Budowa rurociągów z rur PE Dn 160-250 mm o łącznej długości 4300 m.