ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska - Sochaczew / 2015 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska - Sochaczew / 2015 - 2016

Kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. na Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu (w rozumieniu warunków kontraktowych dla budowy dla robót inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego) przy realizacji Kontraktu nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska, realizowanego w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap II (część I)”.

Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym Projektem do zgodności z przepisami prawa krajowego oraz prawami Unii Europejskiej.

W ramach Kontraktu planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2,5 km, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200 i PVC DN 160 o łącznej długości ok. 2,2 km i kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości ok. 0,3 km oraz 3 sieciowych przepompowni ścieków.

Zobacz zdjęcia
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska - Sochaczew Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska - Sochaczew Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska - Sochaczew